Highland park | Highland park 50 yo

Highland Park giới thiệu dòng mạch nha đơn cất Island lâu năm nhất, Highland Park 50 năm , được sản xuất tại xưởng chưng cất nằm trên quần đảo Orkney.

Highland Park 50yo

Chưng cất năm 1960, Highland Park 50 năm được pha trộn từ 5 thùng rượu, được đóng chai với nồng độ 44,8% . Dòng whisky này có màu sẫm của gỗ thích, với hương phảng phất của thuốc lá sợi, vị phong phú và nhiều gia vị.
Chai được thiết kế bởi nhà chế tác kim hoàn người Scotland – Maeve Gilles, với hình ảnh cửa sổ hoa hồng nổi tiếng của St Magnus Cathedral . Với  bùa hộ mệnh Orkney bằng đá sa thạch đặt trên đồng bạc sterling .

Highland Park 50yo

Với 275 phiên bản giới hạn, Highland Park 50yo trị giá 10,000£/chai .

Highland Park 50 YO

Highland Park giới thiệu dòng mạch nha đơn cất Island lâu năm nhất, Highland Park 50 năm , được sản xuất tại xưởng chưng cất nằm trên quần đảo Orkney.

Highland Park 50yo

Chưng cất năm 1960, Highland Park 50 năm được pha trộn từ 5 thùng rượu, được đóng chai với nồng độ 44,8% . Dòng whisky này có màu sẫm của gỗ thích, với hương phảng phất của thuốc lá sợi, vị phong phú và nhiều gia vị.
Chai được thiết kế bởi nhà chế tác kim hoàn người Scotland – Maeve Gilles, với hình ảnh cửa sổ hoa hồng nổi tiếng của St Magnus Cathedral . Với  bùa hộ mệnh Orkney bằng đá sa thạch đặt trên đồng bạc sterling .

Highland Park 50yo

Với 275 phiên bản giới hạn, Highland Park 50yo trị giá 10,000£/chai .